TR I DE I EN

 

SABANCI  ÜNİVERSİTESİ

Ünİversİte

Sabancı Üniversitesi, 1999 yılının Ekim ayında Sabancı Vakfı tarafından kurulmuştur. Eğitim dilinin %100 İngilizce olduğu üniversitede, Yönetim Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olmak üzere 3 fakülte bulunmaktadır. Yaklaşık 3600 öğrenciye 360 akademik personel yüksek düzeyde bir eğitim sunmaktadır. Kampüs bünyesinde 2500 kişilik yurtları bulunan Sabancı Üniversitesi’nin çok sayıdaki burs olanakları da öğrencilerinin maddi açıdan daha rahat bir üniversite eğitimi almalarını desteklemektedir.

 

Üniversite kampüsünde Gösteri Merkezi’nden Spor Merkezi’ne, Sağlık Merkezi’nden Market’e, Sinema Salonu’ndan spor alanlarına kadar her türlü imkân bulunmaktadır. Bütün öğrencilere dizüstü bilgisayar verilmektedir.

 

Erasmus kapsamında 24 Avrupa ülkesinden 134 üniversite ile yapmış olduğu anlaşmalarla, yurtdışına öğrenci göndermektedir.

 

Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi, öğrencilere okumak istedikleri program tercihini ikinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlamaktadır. Bu seçimle öğrenciler, farklı lisans programıyla alanlarını deneyimleyerek, ikinci yılın sonunda daha bilgili ve bilinçli olarak gerçekten istedikleri kariyer alanlarına karar verebilecek duruma gelmektedirler. Böylelikle iki yılın sonunda öğrenciler, kendi tercih ve yeteneklerini keşfederek bilinçli bir şekilde okumak istedikleri alanı 12 program arasından seçebilmektedirler. “Diplomasıyla barışık bireyler” yetiştirmeyi hedefleyen bu sistem ayrıca, öğrencilerin seçtikleri uzmanlık alanı dışında diğer disiplinlerde de temel kavram ve yöntemlere aşina olarak, çok yönlü bireylerin yetişmesini sağlamaktadır.

 

Sabancı Üniversitesi’nin katılımcı, kendini yönetme yeterliliğine sahip, mali açıdan özerk ve esnek bir yapıya sahip olmasını hedefliyoruz. Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, öğrencilerinin ailelerine, çalışanlarına, yöneticilerine ve tüm topluma duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle yaklaşır.

 

Öğretim programımız ve etkinliklerimiz aracılığıyla bizi ilgilendiren tüm sorunları ya da zorlukları tanımlamaya, görünür kılmaya çalışacak, bununla yetinmeyerek, gerek günümüzün gerek geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve yanıtlamaya uğraşacağız.  Bilgiyi geliştirmeye, eğitimi desteklemeye ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefleyen uygulamalı ve stratejik araştırmalara ağırlık vereceğiz.

NEDEN SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 • +  Misyon

  Sabancı Üniversitesi, katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayan, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

 • +  Vizyon

  “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek”

   

  Her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek;

  Bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına küresel boyutta katkıda bulunmak.

   

  Sabancı Üniversitesi eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde “kalite odaklı” yönetim sistemini esas alır.

   

  Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:

   

  Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,

  Süreç odaklı operasyon yönetimi,

  Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,

  Kaynakların etkin kullanımı.

Submitting Form...

The server encountered an error.

YOU'RE ON THE LIST!

® Trucas UG  All Rights Reserved

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 • TR I DE I EN