TR I DE I EN

 

IŞIK  ÜNİVERSİTESİ

Ünİversİte

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi bugün 5 Fakültede 34 programı ile lisans, 2 Yüksekokulda 20 programı ile önlisans, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde lisansüstü, Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim imkanı sağlamaktadır.

 

Feyziye Mektepleri Vakfı’nın 130 yıllık kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesi güçlü kadrosu ve proaktif yönetimi ile iş ve bilim dünyasına geleceğin “İYİ” insanlarını, vizyonerlerini, kanaat önderlerini kazandırmaktadır.

 

Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen modern altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, sanat galerisi ile doğanın içinde ancak şehir hayatına yakın bir lokasyonda yer alan 490.000 metrekare alan üzerine kurulu Şile Kampüsü ve şehir merkezinde Maslak Kampüsü ile hizmet vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksekokullar, Sürekli Eğitim Merkezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Maslak Kampüsümüzde, diğer fakültelerimiz ve birimlerimiz Şile Kampüsümüzdedir.

 

Işık Üniversitesi Onur Yasası

 

Işık Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri,

1. Akademik ve idari uygulamalarda akademik dürüstlük ilkesinden asla sapmazlar, akademik dürüstlük ilkesinin takip edilmesini sağlamaya özen gösterirler.

 

Akademik dürüstlük ilkesine aykırı durumlar şöyle tanımlanır:

a) Öğrenciler için;

 

Yapılan sınavlarda kopya çekmek, çektirmek veya kopya çekilmesine göz yummak,

Sınav, ödev, proje gibi akademik uygulamalarda izin verilmeyen şekilde yardım almak ya da vermek,

Ödev, proje ve raporlarda intihal yapmak, başkasının çalışmasını kendisine aitmiş gibi sunmak, veri uydurmak veya çarpıtmak,

Bir ders için hazırlanan ödev veya projeyi başka bir derste kullanmak,

Telif hakları ile korunan eserleri izinsiz olarak çoğaltmak ve/veya kullanmak.

b) Öğretim üyeleri için,

 

İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık eylemlerinde bulunmak,

Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek,

Yapılan araştırmalarda, hakemlik görevlendirmelerinde etik kurallara uymamak,

Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak; dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.

2. Işık Üniversitesi mensupları akademik ve bireysel davranışlar itibarı ile hiçbir onur kırıcı tavır içinde olmazlar ve tüm girişimlerinde dürüst davranırlar.

3. Kurum içinde ve dışında Işık Üniversitesi’nin ününe ve saygınlığına uygun bireyler olarak hareket ederler.

4. Uygulamaları ve birbirleri ile ilişkilerinde, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet farklılığı gözetmezler, ast-üst ilişkilerini veya pozisyonlarını kötüye kullanmazlar.

5. Bilimsel, sanatsal ve yönetsel görüşlerini dile getirmekte özgürdürler. Başkalarının akademik özgürlüğüne saygı gösterirler.

6. Kampüs yaşamının gerektirdiği düzeni korumaya özen gösterirler; birbirlerine yerleşke içinde ve dışında saygılı davranırlar. Yerleşkenin doğa dokusuna, binalara ve kurumun demirbaşlarına, zarar verici davranışlarda bulunmazlar.

NEDEN IŞIK ÜNİVERSİTESİ

 • +  Misyon

  Işık Üniversitesi’nin misyonu, akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı bir lisans eğitimi sunan; seçilmiş alanlarda yoğunlaşan, araştırma ortamına ve lisans programına destek sağlayan bir lisansüstü profili olan; belirli araştırma konularına odaklanan, araştırma – aktif olmayı benimsemiş, kurumsal yapılarıyla bunu destekleyen; topluma hizmetin önemini ve karşılıklı getirilerini benimseyen; çok kaynaklı gelir yapısını hedefleyen; altyapısı hedeflerine uygun; kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, öğrenmesini bilen bir kurum olmaktır.

 • +  Vizyon

  Işık Üniversitesi’nin vizyonu, köklü eğitim geleneği ile toplumsal sorumluluğa sahip, geleceği aydınlatan nesilleri yetiştiren, dünya standardında bir üniversite olmaktır.

 • +  Temel Değerler

  • Laik ve çağdaş kimlik
  • Akademik Etik değerlere saygı
  • Kalite ve değerlendirme kültürü
  • Uluslararası normlar

Submitting Form...

The server encountered an error.

YOU'RE ON THE LIST!

® Trucas UG  All Rights Reserved

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

 • TR I DE I EN